1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

काठमाडौ उपत्यका भित्र रहेका सामरिक महत्वको सडकहरुमा बढ्दो ट्राफिक घनत्वको कारण यातायात सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आ.व. २०६३/६४ मा यस आयोजनाको स्थापना भएको हो । शुरुमा यस आयोजनाबाट राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाको रुपमा रहेको कलंकी चोकको जामलाइ व्यवस्थित  गर्न सोल्टीमोड-कलंकी-नागढुंगा सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतीको काम गरिरहेकोमा आ.व. २०६८/६९ बाट उपत्यका भित्रको GLD मापदण्ड भित्र परेका अन्य महत्वपूर्ण सडकहरुमा बढ्दो ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न तथा पैदल यात्रीहरुको सुरक्षा समेतलाई ध्यान दिई सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने गरि यस आयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार भई हाल काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला समेतमा काम भइरहेको छ ।

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

यस आयोजनाको काम काठमाडौ उपत्यका भित्र रहेका सामरिक महत्वको सडकहरु मध्ये SRN सडकहरुमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड र अन्य सडकहरुमा GLD मा तोकिएको मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन गर्ने, सो कामको निर्माण सुपरिवेक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने तथा नियमानुसार भएको कामको आर्थिक दायित्व फरफारक गर्ने रहेको छ । 

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

यस आयोजनाको काम कारवाहीलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न स्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।

दरवन्दी विवरण

सि.

नं.

पद

श्रेणी र सेवा

स्वीकृत दरवन्दी संख्या

हाल कार्यरत संख्या

सि.डि.ई. (योजना प्रमुख)

रा.प.व्दि. (प्रा.), इन्जिनियरिङ-सिभिल हाइवे

उप-सचिव (लेखा)

रा.प.व्दि. (प्र./ले.),

लेखा अधिकृत

रा.प.तृ. (प्र./ले.)

शाखा अधिकृत

रापतृ (प्रशासन), सामान्य प्रशासन

इन्जिनियर

रा.प.तृ. (प्रा.), इन्जिनियरिङ-सिभिल हाइवे

इन्जिनियर

रा.प.तृ. (प्रा.), बि.एण्ड आर

ना.सु.

रापअनं.प्र प्रशासन

लेखापाल

रापअनं.प्र (प्र./ले.)

सव-इन्जिनियर

रा.प.अनं.प्र. (प्रा.), इन्जिनियरिङ-सिभिल हाइवे

१०

ल्याव असिस्टेन्ट

रा.प.अनं.व्दि. (प्रा.), इन्जिनियरिङ-सिभिल हाइवे

११

कम्प्यूटर अप्रेटर

रापअनं.प्र. (प्रा.) विविध (करार)

१२

हलुका सवारी चालक

श्रेणी विहिन (करार)

१३

कार्यालय सहयोगी

श्रेणी विहिन (करार)

 

जम्मा

 

३३

३३

 

4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
  • तोकिएको मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन गर्ने, सो कामको निर्माण सुपरिवेक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने तथा नियमानुसार भएको कामको आर्थिक दायित्व फरफारक गर्ने ।
  • आयोजना मार्फत् विस्तारित सडकहरुमा खानेपानी तथा ढल जडान र मर्मतको लागि सडक खन्ने स्वीकृति माग भै आएमा नियमानुसारको दस्तुर लिई सडक खन्ने स्वीकृति दिने ।
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

आयोजना प्रमुख:                               सि.डि.ई. श्री दिपक के.सी.

लेखा शाखा प्रमुख:                            उप-सचिव श्री नवराज सापकोटा

कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख:         शा.अ. श्री भवानी शंकर घिमिरे

प्राविधिक शाखा                             ई. श्री विश्व विजय लाल श्रेष्ठ

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

यस आयोजनामा सेवाग्राहीबाट प्राप्त निवेदन उपर तत्कालै कार्यवाही अगाडि बढाइनेछ र खानेपानी, ढल जडान तथा मर्मत कार्यको लागि सेवा अनुसारको (कार्यको परिमाण नाप जाँच गरी सो को आधारमा) दस्तुर लिइने गरिएको छ ।

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

आयोजना प्रमुखले निवेदन र उजुरीको प्रकृया हेरी कारवाही अगाडि बढाउने ।

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

आयोजना प्रमुख

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

क) यस आयोजनाको स्थापनाकालदेखि आ.व. २०७३/७४ सम्म सम्पन्न भएका सडकहरुको विवरण:

सि.नं.

सडकको नाम

सडकको लम्वाई (कि.मी.)

सोल्टीमोड-कलंकी तथा आसपासको पुरानो कार्यको लम्वाइ

२.६४७

थिरबम मार्ग (डिल्लिबजार-नक्शाल भगवती-भाटभटेनी-बालुवाटार सडक)

३.२३०

कालिका मार्ग ( काठमाण्डौ प्लाजा पिपा गोश्वारा डिल्लिबजार सडक )

०.७५०

कमलपोखरी - ज्ञानेश्वर - रातोपुल सडक

१.५२०

माईतीघर - नयाँबानेश्वर - तीनकुने सडक

२.६००

गौशाला - पुरानो बानेश्वर - नयाँबानेश्वर - शंखमुल सडक

३.४३०

कालिमाटी - बल्खु - टि.यू. गेट सडक

२.२००

लैनचौर - महाराजगञ्ज - बुढानिलकण्ठ सडक

८.३५०

माईतीघर - भद्रकाली सडक

०.५५०

१०

का.म.पा. ३- रानीबारी सडक

०.८५०

११

धुम्बाराही - मण्डिखाटार - गल्फुटार सडक

२.४००

१२

काठमाण्डौ प्लाजा - कृष्णपाउरोटि - जयनेपाल सडक

०.४००

१३

कालिका मोड - डिल्लिबजार - पुतलिसडक सडक

०.४८०

१४

ज्ञानेश्वर चोक - मैतीदेवी चोक सडक

०.५००

१५

एन.के. सिंह मार्ग

०.४६०

१६

जडिबुटि पेप्सि हुँदै मनोहरापुल सडक

२.२२०

१७

मैतीदेवी डिल्लिबजार - कालिकामोड सडक

०.९३०

१८

पुतलिसडक बागबजार सडक

०.६२०

१९

बुध्दनगर सडक Drainage सहित

०.४००

२०

राजा जनक मार्ग तिनकुने सडक

०.१६५

२१

बिष्णुमति कोरिडर बालाजु  पुल देखि  शोभाभगबति सम्मको  सडक

०.५००

२२

गौशाला एयरपोर्ट तीनकुने खण्ड सडक

०.२००

२३

सिनामंगल - पुरानो बानेश्वर - मैतीदेवी - सेतोपुल सडक

२.२५०

२४

टी यु गेट- नयाँ बाटो मोड सडक

०.६६०

२५

बुढानिलकण्ठ मन्दिर-टोखा-बिष्णुमति सडक

०.८५०

 

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

प्रमुखको नाम : दिपक के.सी., आयोजना प्रमुख

     सूचना अधिकारीको नाम : विश्व विजय लाल श्रेष्ठ, इन्जिनियर

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

(क) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

          (ख) सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१

          (ग) सडक वोर्ड ऐन, २०५८

          (घ) वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३

          (ङ) वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४

          (च) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९

          (छ) सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४

          (ज) राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८

12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

चालु आ.व. को बजेट: रु. ६६,११,२८,०००.००

चालु आ.व. को श्रावण देखि आश्विन मसान्त सम्मको खर्च:

पूँजीगत खर्च :

सि.नं.

खर्च शिर्षक नं.

वार्षिक बजेट रकम रु

खर्च विवरण

खर्च भएको रकम रु

२९१११

३,७५,००,०००.००

जग्गा खरिद

१०,०७,०६८.४७

२९६११

६०,४२,६०,०००.००

सार्वजनिक निर्माण

२०,९७,९८,१८२.५६

२९७११

३२,५५,०००.००

पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श

०.००

 

जम्मा:

६४,५०,१५,०००.००

 

२१,०८,०५,२५१.०३

 

चालु खर्च :

सि.नं.

खर्च शिर्षक नं.

बजेट

खर्च विवरण

खर्च भएको रकम

२११११

११५९००००.००

तलव

३०,६४,०९०.५०

२१११३

३१२०००.००

महंगी भत्ता

७१,०००.००

२१११९

१८०००.००

अन्य भत्ता

०.००

२११२१

१९५०००.००

पोशाक

०.००

२२१११

७३०००.००

पानी तथा बिजुली

२३,५०१.२२

२२११२

७२०००.००

संचार महशुल

२३,३५४.००

२२१२१

१६५००००.००

घरभाडा

२,५०,०००.००

२२२११

९६०००.००

इन्धन

९६,०००.००

२२२१२

७४०००.००

संचालन तथा मर्मत

०.००

१०

२२२१३

३००००.००

बिमा

०.००

११

२२३११

६५०००.००

कार्यालय सम्बन्धी खर्च

०.००

१२

२२४११

५००००.००

सेवा र परामर्श खर्च

०.००

१३

२२४१२

१७७८०००.००

अन्य सेवा शुल्क

५,२५,३४५.००

१४

२२६११

४३०००.००

अनुगमन मूल्यांकन खर्च

०.००

१५

२२६१२

३००००.००

भ्रमण खर्च

०.००

१६

२२७११

३७०००.००

विविध खर्च

०.००

 

जम्मा:

,६१,१३,०००.००

 

४०,५३,२९०.७२

 

13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

अन्य विवरण नभएको ।

14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

कुल बजेट: ९७,००,३१,०००.००

           कुल खर्च: ९११९७६०००.००

           भौतिक प्रगति: ८९.७७%

 

आ.व. २०७३/७४ मा संचालित सडक तथा पुलहरु

 

सि.नं.

सडकको नाम

सडकको हालको अवस्था

त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुङ्गा सडक

चालु

टि.यू. गेट-नयाँ बाटो मोड सडक

सम्पन्न

चावहिल-जोरपाटी-वागमती-साँखु सडक

चालु

लगनखेल-सातदोबाटो सडक

चालु

ईमाडोल-सिद्धिपुर-गोदावरी सडक

चालु

ढोलाहिटी-सुनाकोठी-चापागाउँ सडक

चालु

कर्मनाशा खोला-हरिसिद्धि सडक

चालु

जोरपाटी चोक-सुन्दरीजल सडक

चालु

नक्खुखोला-भैंसेपाटी-बुङ्मति सडक

चालु

१०

चक्रपथ ज्ञानज्योति मार्ग-चुनदेवी गणेश मार्ग-विदुत मार्ग सडक

चालु

११

बुढानिलकण्ठ मन्दिर-टोखा विष्णुमती सडक

सम्पन्न

१२

धोबिखोला पुल निर्माण

चालु

१३

बागमति खोला पुल निर्माण

चालु

१४

विष्णुमती खोला पुल निर्माण, बुढानिलकण्ठ

चालु

 

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

नभएको ।

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

नभएको ।

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

यस वर्ष संचालित सडक आयोजनाको विवरण

 

सि.नं.

सडकको नाम

वार्षिक बजेट

(रु. हजारमा)

चालु आ.व. को श्रावण देखि आश्विन महिना सम्मको खर्च  

(रु. हजारमा)

मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु

त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुङ्गा सडक

८२७३५

३३०००

सव ग्रेड, ह्युमपाइप ड्रेन, टेवा पर्खाल, फुटपाथ आदि

चाबहिल-जोरपाटि-बागमति-साँखु सडक

६८७२७

१४५००

 ह्युमपाइप ड्रेन, टेवा पर्खाल, फुटपाथ आदि

इमाडोल-सिद्धिपुर-गोदावरी खोला-लुभु-लामाटार सडक

४३२५२

५४९६७

ह्युमपाइप ड्रेन, टेवा पर्खाल आदि

कर्मनाशा खोला-हरिसिध्दि-गोदावरी कुण्ड सडक

१५५२५

 

ढोलाहिटि-सुनाकोठि चापागाँऊ-प्याङ्गाउँ-लेले-तिलेश्वर हुँदै सरस्वतीकुण्ड सडक

६९३२१

७१०००

ह्युमपाइप ड्रेन, टेवा पर्खाल आदि

लगनखेल सातदोबाटो सडक

६७१६

 

जोरपाटी चोक-सुन्दरिजल सडक

८९५९

 

नख्खु खोला- भैंसेपाटी- बुङमति सडक

६००८१

३२१३१

टेवा पर्खाल

चक्रपथ ज्ञानज्योती मार्ग-चुनदेबि गणेश मार्ग-विदत मार्ग

१६४५३

 ह्युमपाइप ड्रेन, टेवा पर्खाल, फुटपाथ आदि

१०

पेप्सीकोला सल्लाघारी सडक विस्तार (मनोहरा पुल देखि बाहखा बजार हुँदै निकोसेरा खस्याङ खुसुङ पुल सडक)

४४७३९

 

११

अरनिको राजमार्ग धोवीखोला पुल

६२१३३

सव स्ट्रक्चर

१२

अरनिको राजमार्ग बागमती पुल

९२११७

४२००

फाउन्डेशनको काम

१३

टोखा विष्णुमती खोला पुल

१३५०२

फाउन्डेशनको काम

१४

मुआव्जा वितरण

३७५००

१००७

मुआव्जा वितरण

१५

पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श

३२५५

 

१६

अन्य विविध

२००००

 

 

जम्मा

६४५०१५

२१०८०५

 

 

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

वर्गीकरण नभएको।

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय
  • आ.व. ०७३/७४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेलो सरकार मार्फत प्राप्त ४२ थान सडक निर्माण, मर्मत सम्बन्धी गुनासोहरुको सम्बन्धित निकाय मार्फत् नै जवाफ पठाइएको ।
  • आ.व. ०७४/७५ को प्रथम ३ महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेलो सरकार मार्फत प्राप्त २ थान निर्माण, मर्मत सम्बन्धी गुनासोहरुको सम्बन्धित निकाय मार्फत् नै जवाफ पठाइएको ।
  • यस आयोजनामा लिखित रुपमा कसैले पनि सूचना माग नगरेको, फोन तथा मोवाइल मार्फत मागिएको सूचनाको जवाफ सोही माध्यमबाट दिने गरिएको ।
20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

अन्यत्र प्रकाशन गर्ने नगरिएको ।