1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव पश्चात् चुस्त एव विकेन्द्रित प्रशासनको आवश्यकता महशुश गरी वडा हाकीमहरुको नियुक्ति गरेको पाइन्छ । सोही वखत काठमाडौ उपत्यका कमिश्नर मेजिष्ट्रेट ऐन, मधेश गोश्वरा ऐन, सामान्य प्रशासन र प्रहरी ऐनहरु निर्माण भएका थिए । यसै क्रममा गढी, गौडा र गोश्वाराको रुपमा गृह प्रशासनको कार्य संचालन भएको थियो । नेपालको संविधान २०१९ अनुसार नेपाललाई १४ अंचल, ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो । स्थानीय प्रशासनलाई विकेन्द्रित प्रशासन व्यवस्था अनुरुप संचालन गर्न तथा शान्ति र व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लागू गरियो । उक्त ऐनको दफा ५ ले जिल्लाको सामान्य प्रशासन संचालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने व्यवस्था गरे अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्थापना भएको हो । हाल यसको कार्यालय बबरमहलमा रहेको छ ।

             जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ, धनको संरक्षण गर्नु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख उद्देश्य रही आएको छ ।यसैगरी नागरिकता वितरण, राहदानीको सिफारीस तथा वितरण, विवाह दर्ता, संघ संस्था दर्ता नविकरण, हातहतियार दर्ता नविकरण, नामसारी लगायत विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तथा जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रही सार्वजनिक सेवा प्रवाह (Public Service Delivery) लाई प्रभावकारी बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने समेतका उद्देश्यहरु रहेका छन् ।

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

देहाय वमोजिमका कार्यहरु यस्को कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन् ।

 • जिल्लामा शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने ।
 • आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा स्थानीय स्तरमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन ।
 • हातहतियार र खरखजानाको इजाजत सम्बन्धी सिफारिस र नियन्त्रणस विस्फोटक पदार्थ सिफारिस र नियमन ।
 • विदेशी नागरिकको जिल्लामा उपस्थिति र गतिविधिको नियमन ।
 • सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन ।
 • गैरसरकारीसङ्घ, संस्था दर्ता, नवीकरण र नियमन ।
 • स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन ।
 • नागरिकता वितरण ।
 • बाल कल्याण तथा बाल अधिकारको संरक्षण ।
 • भ्रष्टाचार नियन्त्रण ।
 • कार्यालय निरीक्षण तथा अनुगमन ।
 • कल्याण धन र बेवारिसी धनको व्यवस्थापन ।
 • चिठ्ठा, जुवा आदिको नियन्त्रण ।
 • सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ, सार्वजनिक अपराध आदिको नियन्त्रण ।
 • विपद् व्यवस्थापन ।
 • जिल्ला स्तरमा सार्वजनिक उत्सव ब्यवस्थापन ।
 • मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण ।
 • पुरस्कार तथा सजाय सम्बन्धी कारवाही र सिफारिस ।
 • जिल्ला भित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने गराउने।
 • राहदानी सिफारिस तथा वितरण
 • लागू औषध नियन्त्रण र प्रशासन ।
 • जिल्ला स्थित कारागारको व्यवस्थापन ।
 • जिल्ला भित्र बजार अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण ।
 • द्वन्द्व प्रभावितको पहिचान तथा राहत वितरण
 • विवाह दर्ता ।
 • नाता प्रमाणित ।
 • निर्वाचन सम्बन्धी गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको आदेश निर्देशन कार्यान्वयन ।
 • जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको परिचालन र प्रयोग ।
 • राष्ट्रिय अनुसन्धानसँगको समन्वय सूचना सङ्कलन र विश्लेषण।
 • जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यामा सहयोग ।
 • कानून बमोजिम तोकिए अनुसार विभिन्न मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने ।
 • सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएमा रोक्का गर्ने र भत्काउने ।
 • जिल्ला भित्रको सार्वजनिक पार्टी, पौवा, धारा, कुवा, सत्तल, मन्दिर, धर्मशाला आदिको लगत राख्ने ।
3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

सि.नं.

कर्मचारीको नाम / रिक्त

पद

श्रेणी

श्री केदारनाथ शर्मा

प्र.जि.अ.

रा.प.प्र

श्री बासुदेव घिमिरे

स.प्र.जि.अ.

रा.प. द्वितिय

श्री ललितकुमार बस्नेत

स.प्र.जि.अ.

रा.प. द्वितिय

श्री अरुण सापकोटा

प्र.अ.

रा.प. तृतीय

श्री विजय गौतम

प्र.अ

रा.प. तृतीय

श्री पर्शुराम पोखरेल

प्र.अ.

रा.प. तृतीय

श्री महेश कुमार दाहाल

प्र.अ.

रा.प. तृतीय

श्री नरेन्द्र परियार

प्र.अ

रा.प. तृतीय

श्री तारा डाँगी

प्र.अ.

रा.प. तृतीय

१०

श्री नवराज ढकाल

प्र.अ.

रा.प. तृतीय

११

श्री गिता देवी ढकाल लामिछाने

प्र.अ.

रा.प. तृतीय

१२

श्री पारस मणि पोखरेल

कानून अधिकृत

रा.प.तृतीय

१३

श्री गोबिन्द प्रसाद खतिवडा

ना.सु.

रा.प.अनं प्रथम

१४

श्री लक्ष्मी प्रसाद तिम्सिना

ना.सु.

रा.प.अनं प्रथम

१५

श्री अशोक कुमार पोखरेल

ना.सु.

रा.प.अनं प्रथम

१६

श्री हिरालाल डांगी

ना.सु

रा.प.अनं प्रथम

१७

श्री नवराज घिमिरे

ना.सु

रा.प.अनं प्रथम

१८

श्री टिका पोखरेल

ना.सु

रा.प.अनं प्रथम

१९

श्री आत्माराम पौडेल

टा.ना.सु.

रा.प.अनं प्रथम

२०

श्री प्रविण श्रेष्ठ

क.अप.

रा.प.अनं प्रथम

२१

श्री लक्ष्मीप्रसाद ढुंगाना

ना.सु.

रा.प.अनं प्रथम

२२

श्री तिर्थ महर्जन

टा.ना.सु.

रा.प.अनं प्रथम

२३

श्री शान्ता अर्याल

ना.सु.

रा.प.अनं प्रथम

२४

श्री नारायणलाल श्रेष्ठ

ना.सु.

रा.प.अनं प्रथम

२५

श्री श्यामकृष्ण लामिछाने

ना.सु

रा.प.अनं प्रथम

२६

श्री रमेश ढकाल

ना.सु.

रा.प.अनं प्रथम

२७

श्री उपेन्द्र शाह

ना.सु

रा.प.अनं प्रथम

२८

श्री खिलाराज आचार्य

ना.सु

रा.प.अनं प्रथम

२९

श्री दिपक शर्मा पौडेल

ना.सु

रा.प.अनं प्रथम

३०

श्री ओम प्रसाद पौडेल

ना.सु

रा.प.अनं प्रथम

३१

श्री लक्ष्मण रायमाझी

ना.सु

रा.प.अनं प्रथम

३२

श्री सीता देवी भट्टराई

ना.सु

रा.प.अनं प्रथम

३३

श्री उमेश भट्टराई

ना.सु.

रा.प.अनं प्रथम

३४

श्री मधु बिक्रम मिश्र

ना.सु.

रा.प.अनं प्रथम

३५

श्री मेख राज पौडेल

लेखापाल

रा.प.अनं प्रथम

३६

श्री राकेश श्रेष्ठ

क.अप.

रा.प.अनं प्रथम

३७

श्री सबिन प्रजापति

क.अप.

करार

३८

श्री ऋतु खनाल

क.अप.

करार

३९

श्री सावित्री रेग्मी

क.अप.

रा.प.अनं प्रथम

४०

श्री कुलबहादुर क्षेत्री

खरिदार

रा.प.अन द्वितिय

४१

श्री देवेन्द्र शाक्य

टा.ख.

रा.प.अन द्वितिय

४२

श्री कल्याणी खड्का

खरिदार

रा.प.अन द्वितिय

४३

श्री युवराज कोइराला

खरिदार

रा.प.अन द्वितिय

४४

श्री रुकमणी पोखरेल

खरिदार

रा.प.अन द्वितिय

४५

श्री राजेन्द्र कुमार गिरी

खरिदार

रा.प.अन द्वितिय

४६

श्री अर्चना सुवेदी

स.क.अप.

 

४७

श्री सरोज कुमार यादव

स.क.अ.

 

४८

श्री लासाङ लामा

ह.स.चा

रा.प.अनं पांचौं

४९

श्री उमादेवी श्रेष्ठ

का.स.

रा.प.अनं पांचौं

५०

श्री लोकनाथ रिमाल

का.स

रा.प.अनं पांचौं

५१

श्री भवानी विडारी

का.स.

रा.प.अनं पांचौं

५२

श्री जगतनारायण श्रेष्ठ

का.स

रा.प.अनं पांचौं

५३

श्री परशुराम भण्डारी

का.स.

रा.प.अनं पांचौं

५४

श्री कान्छा श्रेष्ठ

का.स.

रा.प.अनं पांचौं

५५

श्री जिवन महर्जन

का.स

रा.प.अनं पांचौं

५६

श्री शालिकराम तिमल्सिना

का.स.

रा.प.अनं पांचौं

५७

श्री मीना तामाङ

का.स.

रा.प.अनं पांचौं

५८

श्री रामकृष्ण चौधरी

का.स.

रा.प.अनं पांचौं

५९

श्री सानुकान्छा थापा

का.स.

रा.प.अनं चतुर्थ 

६०

श्री छुमकले चौधरी

का.स

रा.प.अनं चतुर्थ 

६१

श्री कुमार दमाई

कुचिकार

 

4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
 • वुँदा नं १ र २ मा उल्लेख भए वमोजिम र सो संग सम्वन्धित सवै प्रकारका सेवा उपलव्ध गराउने ।
 • विभिन्न निकायहरु विच समन्वय र अनुगमन सम्वन्धी कार्यहरु ।
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

सि.नं

शाखा

शाखा प्रमुखको पद र नाम

कैफियत

राहदानी, निवेदन, संघ संस्था

स.प्र.जि.अ श्री बासुदेव घिमिरे

 

नागरिकता तथा नागरिकता प्रतिलिपी

स.प्र.जि.अ श्री बासुदेव घिमिरे

 

प्रशासन, नाबालक, विवाहदर्ता, हातहतियार

स.प्र.जि.अ श्री ललितकुमार बस्नेत

 

लेखा

ले.अ. श्री प्रमोद मैनाली

 

कानुन

का.अ. श्री पारसमणी पोखरेल

 

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

राहदानी शुल्क : ५०००।- (साधारण), २५००।- (नाबालक), संस्था दर्ता : १,०००।- संस्था नविकरण : ५००।- (प्रतिवर्ष) नागरिकता / नागरिकता प्रतिलिपी / नाबालक परिचय पत्र  : निशुल्क, हातहतियार : १,०००।- दर्ता, हतियारको प्रकृति हेरी बार्षिक नविकरण शुल्क रु : ३००।- देखी ७५०।-,  प्रतिलिपी लिनुपर्ने जतिमा रु १३ को टिकट र अन्यको निवेदनको हकमा रु १० को टिकट

अवधी : सबै प्रमाण तथा कागजात पुगेको अवस्थामा सेवाको प्रकृति अनुसार १५ मिनेट देखी १ दिन

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी
 • शाखासंग सम्वन्धित नियमित कामहरु शाखा प्रमुखबाट निर्णय हुने ।
 • विशेष निर्णय तथा कार्यालय प्रमुखबाटै हुनुपर्ने भनी तोकिएको कामहरु कार्यालय प्रमुखबाट निर्णय हुने
8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी
 • प्र.जि.अ मातहतबाट भएको निर्णयको प्रमुख जिल्ला अधिकारी 
 • दैनिक सेवा प्रवाह तथा कर्मचारीको कार्यव्यवहारवारे गुनासो सुन्ने अधिकारी : स.प्र.जि.अ. प्रशासन
9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

     यस कार्यालयबाट मिति २०७४ माघ देखी चैत्र सम्म सम्पादन गरिएका कार्यहरूको बिबरण निम्नानुसार रहेको छ ।

 • नयां नागरीकता जारी : ३४२६ (वंशज)
 • नागरीकता प्रतिलिपी : २२८०             
 • नाबालक परिचयपत्र : १०१३            
 • बिबाह दर्ता :              
 • Post Marriage :३२
 • Court Marriage : १२३
 • राहदानी  सिफारीस              
 • साधारण :  २३९४ थान
 • द्रुत :  २७४८ थान
 • वितरण :     ५६२४ थान
 • संघ संस्था दर्ता : ७३७
 • संस्था नवीकरण :        २३८३
 • हातहतियार दर्ता :       २४
 • हातहतियार नवीकरण :  ११९०       
 • ठाडो उजुरी / शान्ति सुरक्षाको निवेदन :     ५९१
 • मुद्दा :                
 • सार्वजनिक अपराध :     (दर्ता) १७६४     (फैसला) ७२५             
 • कालोबजार :                  (दर्ता) ८         (फैसला) २
 • खाद्य :                    (दर्ता) १४        (फैसला) १५
 • हातहतियार :         (दर्ता) १४        (फैसला)  २    
 • विविध :                 (दर्ता) ३६        (फैसला) ४
10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

१. कार्यालय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री केदारनाथ शर्मा

२. सूचना अधिकारी स.प्र.जि.अ. श्री ललितकुमार बस्नेत 

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

·        स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८

·        नागरिकता ऐन, २०६३ र नियमावली २०६३

·        राहदानी ऐन, २०२४ र नियमावली २०६७

·        संस्था दर्ता ऐन, २०३४

·        केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७

·        विवाह दर्ता ऐन, २०२८

·        कालोबजार तथा केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२

·        कारागार ऐन, २०१९

·        घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६

·        सवारी तथा यातायात ब्यबस्था ऐन, २०४९

·        हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९

·        उपभोक्ता हकहित संरक्षण ऐन २०५४

·        प्रकोप ब्यवस्थापन ऐन २०७४

·        पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५

·        मदिरा ऐन, २०३१

·        आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७

·        आवश्यक बस्तु संरक्षण ऐन, २०१२

·        आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४

·        केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३

·        चन्दा ऐन, २०३०

·        चिठ्ठा ऐन, २०२५

·        छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धि ऐन, २०४८

·        जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८

·        ट्रेड युनियन ऐन, २०४९

·        नागरीक अधिकार ऐन, २०१२

·        निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३

·        नेपाल सन्धि ऐन, २०४७

·        नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३

·        प्रमाण ऐन, २०३१

·        प्रहरी ऐन, २०१२

·        प्रहरी नियमावली, २०७१

·        प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९

·        प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३

·        फोहर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८

·        भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

·        भन्सार ऐन, २०६४

·        मानव शरिरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५

·        राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८

·        मानव बेच विखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४

·        मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४

·        मुलुकी ऐन, २०२०

·        मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन, २०६८

·        यातना सम्बन्धि क्षतिपुर्ती ऐन, २०५३

·        राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

·        राज्य विरुद्धको अपराध सजाय ऐन, २०४६

·        लिखतहरुको गोप्यता सम्बन्धि ऐन, २०३९

·        वालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०४८

·        बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६

·        विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८

·        विद्युतिय (ईलेक्ट्रोनिक) कारोवार ऐन, २०६३

·        विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

·        विदेशी राज्य र कुटनैतिक प्रतिनिधीको सुविधा तथा उन्मुक्ती ऐन, २०२७

·        बैकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४

·        बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४

·        सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन, २०४९

·        सरकारी मुद्दा सम्बन्धि नियमावली, २०५५

·        स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४

·        सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४

·        आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४

·        भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४

·         आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५

·        अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

·        अध्यागमन ऐन, २०४९

·        सम्पत्ति शुद्दीकरण (मनी लाउण्डरीङ्ग) निवारण (पहिलो संसोधन) ऐन, २०६८

·        सामाजिक ब्यबहार (सुधार) ऐन, २०३३

·        सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६

·        सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४

·        सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८

·        होटेल ब्यबस्था तथा मदिराको बिक्री बितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३

·        फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४

12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

(क) चालु आ.व. २०७४/७५ को चैत्र मसान्तसम्म केन्द्रबाट प्राप्त वजेट र खर्चको विवरण

चालु खर्च तर्फ :

चैत्र महिना सम्मको खर्च : २,४६,३७,६७७।३५

चैत्र महिना सम्मको निकासा : २,४६,३७६७७।३५

पूजिगत खर्च तर्फ :

चैत्र महिना सम्मको खर्च : ६७,८२,७१५।१३

चैत्र महिना सम्मको बजेट : ६७,८२,७१५।१३

(ख) चालु आ.व. २०७४/७५ को चैत्रमसान्त जि.प्र.का.ले गरेको आम्दानी विवरण

राजश्व आम्दानी : १०,८२,३०,३७४।४१

13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

·         नेपाल सरकार र सम्वन्धित मन्त्रालय र विभागबाट प्राप्त परिपत्र, निर्देशन वमोजिमका कार्यहरु ।

·         जिल्ला शिक्षा समिति, लघु उद्यम विकास समिति, पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगतयका अन्य विभिन्न समितिहरुमा तोकिए वमोजिम अध्यक्षता एवं प्रतिनिधित्व हुने गरेको 

14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण
15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

यस कार्यालयको वेबसाईटM daokathmandu.moha.gov.np

फेसबुक पेज : www.facebook.com/daokathmandu

पैसा नलाग्ने टोल फ्री नं :M !^^))!^)^)^

ईमेल : daokathmandu@moha.gov.np, daobabarmahal@gmail.com

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

कुनै बैदेशिक श्रोतमार्फत बजेट प्राप्त हुने नगरेको ।

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

सार्वजनिक निकायले कुनै पनि कार्य संचालन गर्ने नगरेको  ।

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

सूचनाको बर्गिकरण नगरिएको सूचना माग भए पश्चात प्रकृति हेरी नेपालको संविधान, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सूचना दिन सकिने वा नसकिने हेरी निर्णय गरिने ।

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

२०७४ माघ देखी २०७४ चैत्र मसान्त सम्ममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम स्थलगत रुपमा नागरिकता सम्बन्धी २ वटा लिखित निवेदन मार्फत सूचना माग भएकोमा माग भएको सूचना उपलब्ध गराईएको । साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सेवा सम्बन्धमा मौखिक तथा टेलिफोन मार्फत धेरै शोधनी हुने गरेको र सोही बमोजिम सूचना तत्काल उपलब्ध गराईएको ।

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

यस कार्यालयबाट सूचना तथा विज्ञप्ती प्रशारण गर्नुपर्दा संचार सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुलाई ईमेल पठाईने तथा वेवसाईट र फेसवुकमार्फत सवै गतिविधिहरु नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी सूचना प्रवाह गर्ने गरिएको ।