1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

काठमाडौ उपत्यका भित्र रहेका सामरिक महत्वको सडकहरुमा बढ्दो ट्राफिक घनत्वको कारण यातायात सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आ.व. २०६३/६४ मा यस आयोजनाको स्थापना भएको हो । शुरुमा यस आयोजनाबाट राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाको रुपमा रहेको कलंकी चोकको जामलाइ व्यवस्थित  गर्न सोल्टीमोड-कलंकी-नागढुंगा सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतीको काम गरिरहेकोमा आ.व. २०६८/६९ बाट उपत्यका भित्रको GLD मापदण्ड भित्र परेका अन्य महत्वपूर्ण सडकहरुमा बढ्दो ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न तथा पैदल यात्रीहरुको सुरक्षा समेतलाई ध्यान दिई सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने गरि यस आयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार भई हाल काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला समेतमा काम भइरहेको छ ।

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

यस आयोजनाको काम काठमाडौ उपत्यका भित्र रहेका सामरिक महत्वको सडकहरु मध्ये SRN सडकहरुमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड र अन्य सडकहरुमा GLD मा तोकिएको मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन गर्ने, सो कामको निर्माण सुपरिवेक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने तथा नियमानुसार भएको कामको आर्थिक दायित्व फरफारक गर्ने रहेको छ । 

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

यस आयोजनाको काम कारवाहीलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न स्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।

दरवन्दी विवरण

सि.

नं.

पद

श्रेणी र सेवा

स्वीकृत दरवन्दी संख्या

हाल कार्यरत संख्या

सि.डि.ई. (योजना प्रमुख)

रा.प.व्दि. (प्रा.), इन्जिनियरिङ-सिभिल हाइवे

उप-सचिव (लेखा)

रा.प.व्दि. (प्र./ले.),

लेखा अधिकृत

रा.प.तृ. (प्र./ले.)

शाखा अधिकृत

रापतृ (प्रशासन), सामान्य प्रशासन

इन्जिनियर

रा.प.तृ. (प्रा.), इन्जिनियरिङ-सिभिल हाइवे

इन्जिनियर

रा.प.तृ. (प्रा.), बि.एण्ड आर

ना.सु.

रापअनं.प्र प्रशासन

लेखापाल

रापअनं.प्र (प्र./ले.)

सव-इन्जिनियर

रा.प.अनं.प्र. (प्रा.), इन्जिनियरिङ-सिभिल हाइवे

१०

ल्याव असिस्टेन्ट

रा.प.अनं.व्दि. (प्रा.), इन्जिनियरिङ-सिभिल हाइवे

११

कम्प्यूटर अप्रेटर

रापअनं.प्र. (प्रा.) विविध (करार)

१२

हलुका सवारी चालक

श्रेणी विहिन (करार)

१३

कार्यालय सहयोगी

श्रेणी विहिन (करार)

 

जम्मा

 

३३

३३

 

4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
  • तोकिएको मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन गर्ने, सो कामको निर्माण सुपरिवेक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने तथा नियमानुसार भएको कामको आर्थिक दायित्व फरफारक गर्ने ।
  • आयोजना मार्फत् विस्तारित सडकहरुमा खानेपानी तथा ढल जडान र मर्मतको लागि सडक खन्ने स्वीकृति माग भै आएमा नियमानुसारको दस्तुर लिई सडक खन्ने स्वीकृति दिने ।
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

आयोजना प्रमुख:                               सि.डि.ई. श्री दिपक के.सी.

लेखा शाखा प्रमुख:                            उप-सचिव श्री विष्णु प्रसाद खरेल

कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख:         शा.अ. श्री भवानी शंकर घिमिरे

प्राविधिक शाखा                             ई. श्री विश्व विजय लाल श्रेष्ठ

 

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

यस आयोजनामा सेवाग्राहीबाट प्राप्त निवेदन उपर तत्कालै कार्यवाही अगाडि बढाइनेछ र खानेपानी, ढल जडान तथा मर्मत कार्यको लागि सेवा अनुसारको (कार्यको परिमाण नाप जाँच गरी सो को आधारमा) दस्तुर लिइने गरिएको छ ।

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

आयोजना प्रमुखले निवेदन र उजुरीको प्रकृया हेरी कारवाही अगाडि बढाउने ।

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

आयोजना प्रमुख

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

क) यस आयोजनाको स्थापनाकालदेखि आ.व. २०७३/७४ सम्म सम्पन्न भएका सडकहरुको विवरण:

सि.नं.

सडकको नाम

सडकको लम्वाई (कि.मी.)

सोल्टीमोड-कलंकी तथा आसपासको पुरानो कार्यको लम्वाइ

२.६४७

थिरबम मार्ग (डिल्लिबजार-नक्शाल भगवती-भाटभटेनी-बालुवाटार सडक)

३.२३०

कालिका मार्ग ( काठमाण्डौ प्लाजा पिपा गोश्वारा डिल्लिबजार सडक )

०.७५०

कमलपोखरी - ज्ञानेश्वर - रातोपुल सडक

१.५२०

माईतीघर - नयाँबानेश्वर - तीनकुने सडक

२.६००

गौशाला - पुरानो बानेश्वर - नयाँबानेश्वर - शंखमुल सडक

३.४३०

कालिमाटी - बल्खु - टि.यू. गेट सडक

२.२००

लैनचौर - महाराजगञ्ज - बुढानिलकण्ठ सडक

८.३५०

माईतीघर - भद्रकाली सडक

०.५५०

१०

का.म.पा. ३- रानीबारी सडक

०.८५०

११

धुम्बाराही - मण्डिखाटार - गल्फुटार सडक

२.४००

१२

काठमाण्डौ प्लाजा - कृष्णपाउरोटि - जयनेपाल सडक

०.४००

१३

कालिका मोड - डिल्लिबजार - पुतलिसडक सडक

०.४८०

१४

ज्ञानेश्वर चोक - मैतीदेवी चोक सडक

०.५००

१५

एन.के. सिंह मार्ग

०.४६०

१६

जडिबुटि पेप्सि हुँदै मनोहरापुल सडक

२.२२०

१७

मैतीदेवी डिल्लिबजार - कालिकामोड सडक

०.९३०

१८

पुतलिसडक बागबजार सडक

०.६२०

१९

बुध्दनगर सडक Drainage सहित

०.४००

२०

राजा जनक मार्ग तिनकुने सडक

०.१६५

२१

बिष्णुमति कोरिडर बालाजु  पुल देखि  शोभाभगबति सम्मको  सडक

०.५००

२२

गौशाला एयरपोर्ट तीनकुने खण्ड सडक

०.२००

२३

सिनामंगल - पुरानो बानेश्वर - मैतीदेवी - सेतोपुल सडक

२.२५०

२४

टी यु गेट- नयाँ बाटो मोड सडक

०.६६०

२५

बुढानिलकण्ठ मन्दिर-टोखा-बिष्णुमति सडक

०.८५०

 

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

प्रमुखको नाम : दिपक के.सी., आयोजना प्रमुख

     सूचना अधिकारीको नाम : विश्व विजय लाल श्रेष्ठ, इन्जिनियर

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

(क) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

          (ख) सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१

          (ग) सडक वोर्ड ऐन, २०५८

          (घ) वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३

          (ङ) वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४

          (च) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९

          (छ) सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४

          (ज) राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८

12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

चालु आ.व. को बजेट: रु. ८१,११,२८,०००.००

चालु आ.व. को श्रावण देखि चैत्र मसान्त सम्मको खर्च:

पूँजीगत खर्च :

सि.नं.

खर्च शिर्षक नं.

वार्षिक बजेट रकम रु

खर्च विवरण

०७४ को व्दीतिय त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम रु

०७४ को तृतीय त्रैमासिकको खर्च रकम रु

०७४ चैत्र मसान्त सम्मको जम्मा खर्च

२९१११

३,७५,००,०००.००

जग्गा खरिद

१०,०७,०६८.४७

४६,९६,२९५.२८

५७,०३,३६३.७५

२९६११

७५,४२,६०,०००.००

सार्वजनिक निर्माण

३६,१२,५२,७९३.३४

२७,९३,०९,२०७.०७

६४,०५,६२,०००.४१

२९७११

३२,५५,०००.००

पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श

०.००

०.००

०.००

 

जम्मा:

७९,५०,१५,०००.००

 

३६,२२,५९,८६१.८१

२८,४०,०५,५०२.३५

६४,६२,६५,३६४.१६

 

चालु खर्च :

सि.नं.

खर्च शिर्षक नं.

बजेट

खर्च विवरण

०७४ को व्दीतिय त्रैमासिक सम्मको खर्च रकम रु

०७४ को तृतिय त्रैमासिकको खर्च रकम रु

०७४ चैत्र मसान्त सम्मको जम्मा खर्च

२११११

११५९००००.००

तलव

५५,११,७०१.१०

२५,३१,८२०.३० ८०,४३,५२१.४०

२१११३

३१२०००.००

महंगी भत्ता

१,४३,५८६.००

७५,०००.०० २,१८,५८६.००

२१११९

१८०००.००

अन्य भत्ता

३,६००.००

५,०००.०० ८,६००.००

२११२१

१९५०००.००

पोशाक

०.००

१,८७,५००.०० १,८७,५००.००

२२१११

७३०००.००

पानी तथा बिजुली

४४,३५१.९७

१७,६७४.४८ ६२,०२६.४५

२२११२

७२०००.००

संचार महशुल

४६,४७२.३३

२५,५२७.६७ ७२,०००.००

२२१२१

१६५००००.००

घरभाडा

७,५०,०००.००

४,८७,५००.०० १२,३७,५००.००

२२२११

९६०००.००

इन्धन

९६,०००.००

०.०० ९६,०००.००

२२२१२

७४०००.००

संचालन तथा मर्मत

०.००

०.०० ०.००

१०

२२२१३

३००००.००

बिमा

०.००

०.०० ०.००

११

२२३११

६५०००.००

कार्यालय सम्बन्धी खर्च

४,३०५

०.०० ४,३०५.००

१२

२२४११

५००००.००

सेवा र परामर्श खर्च

०.००

०.०० ०.००

१३

२२४१२

१७७८०००.००

अन्य सेवा शुल्क

७,९०,०८५.००

३,९७,११०.०० ११,८७,१९५.००

१४

२२६११

४३०००.००

अनुगमन मूल्यांकन खर्च

०.००

०.०० ०.००

१५

२२६१२

३००००.००

भ्रमण खर्च

०.००

०.०० ०.००

१६

२२७११

३७०००.००

विविध खर्च

१९,६३६.००

०.०० १९,६३६.००

 

जम्मा:

,६१,१३,०००.००

 

७४,०९,७३७.४०

३७,२७,१३२.४५

१,११,३६,८६९.८५

 

13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

अन्य विवरण नभएको ।

14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

कुल बजेट: ९७,००,३१,०००.००

           कुल खर्च: ९११९७६०००.००

           भौतिक प्रगति: ८९.७७%

 

आ.व. २०७३/७४ मा संचालित सडक तथा पुलहरु

 

सि.नं.

सडकको नाम

सडकको हालको अवस्था

त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुङ्गा सडक

चालु

टि.यू. गेट-नयाँ बाटो मोड सडक

सम्पन्न

चावहिल-जोरपाटी-वागमती-साँखु सडक

चालु

लगनखेल-सातदोबाटो सडक

चालु

ईमाडोल-सिद्धिपुर-गोदावरी सडक

चालु

ढोलाहिटी-सुनाकोठी-चापागाउँ सडक

चालु

कर्मनाशा खोला-हरिसिद्धि सडक

चालु

जोरपाटी चोक-सुन्दरीजल सडक

चालु

नक्खुखोला-भैंसेपाटी-बुङ्मति सडक

चालु

१०

चक्रपथ ज्ञानज्योति मार्ग-चुनदेवी गणेश मार्ग-विदुत मार्ग सडक

चालु

११

बुढानिलकण्ठ मन्दिर-टोखा विष्णुमती सडक

सम्पन्न

१२

धोबिखोला पुल निर्माण

चालु

१३

बागमति खोला पुल निर्माण

चालु

१४

विष्णुमती खोला पुल निर्माण, बुढानिलकण्ठ

चालु

 

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

नभएको ।

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

नभएको ।

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

यस वर्ष संचालित सडक आयोजनाको विवरण

                                                                                                                                                                          (रकम रु. हजारमा)

क्र.
सं.

सडकको नाम

सडकको लम्बाई

आयोजनाको कुल लागत

आ.व. ०७३/७४ सम्मको खर्च

आ.व. ०७४/७५ को चैत्र मसान्त सम्मको खर्च

आयोजनाको हालसम्मको कुल खर्च

हालसम्मको भौतिक प्रगति

प्रगति हुन नसक्नाको कारण तथा अवरोध

त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुङ्गा सडक

   12.480

1809987

742053

      46,343

840588

40%

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त सडक खण्डका विभिन्नस्थानहरुमा निर्माणको कार्य रोक्न Stay Order  जारी गर्नु, विस्तारित सडकको दायाँ-बायाँका स्थानिय वासिन्दाहरुबाट जग्गा सहितको क्षतिपूर्ति माग, विद्दुत/टेलिफोनका पोलहरु लगायतका अन्य युटिलिटिजहरु केही मात्रामा स्थानान्तरण कार्य भएता पनि पूर्णरुपमा स्थानान्तरण हुन नसक्नु  आदि कारण भौतिक प्रगति कम हुन गएको ।

चाबहिल-जोरपाटि-बागमति-साँखु सडक

   12.500

1857133

534423

      48,811

636030

35%

 पुरानो नापि र नयाँ नापिको विवाद निकालि घर नभत्काईएकोले कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।बौद्ध तथा जोरपाटी क्षेत्रमा खानेपानी तथा ढल लिकेज भइ सडक सतहमा पानी बग्नुको साथै सो को कारण खाल्डा-खुल्डी निस्केकोमा पटक-पटक मर्मत गर्दा समेत सहज अवस्थामा ल्याउन समस्या भएको । दक्षिणढोका क्षेत्र, थलि क्षेत्र, खुलालटार तथा सलम्बुटार मा Stay Order को कारण घर भत्काउन सकिएको छैन, मुलपानि क्षेत्रमा Row विवादको कारण काम हुन नसकेको, सबै चेनेजमा विद्धुत तथा टेलिफोन पोल नहटेको कारण काममा बाधा तथा केहि स्थानमा बनको रुखहरुको कारण समेत निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको ।

लगनखेल सातदोबाटो सडक

    0.800

70500

22769

             -  

22769

20%

स्थानिय व्दारा RoW कम गर्न तथा घर जग्गा दुवैको क्षतिपूर्ति मुआव्जा माग गरि अवरोध गरेको कारण प्रगतिमा बाधा ।

इमाडोल-सिद्धिपुर-गोदावरी खोला-लुभु-लामाटार सडक

     7.215

934923

153546

     137,901

398306

45%

 

ढोलाहिटि-सुनाकोठि चापागाँऊ-प्याङ्गाउँ-लेले-तिलेश्वर हुँदै सरस्वतीकुण्ड सडक

    13.010

1400506

49920

       71,181

121101

10%

उक्त सडकको शुरु चेनेजमा १७.२० मी चौडाईमा सडक निर्माण भएको हुँदा हालको २०मी को सट्टा १७.२० मी नै गर्ने माग गरि काम गर्न स्थानिय व्दारा अवरोध ।
घर टहरा हटाइ कार्य शुरु गर्ने प्रयास गर्दा स्थानीयबाट संगठित रुपमा अवरोध सृजना गरेको हुँदा कार्य अगाडि बढ्न नसकेको ।

कर्मनाशा खोला-हरिसिध्दि-गोदावरी कुण्ड सडक

     7.600

719950

73778

             -  

105629

10%

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको stay order को कारण १२० घर हटाउन नसकिएको ।
घर जग्गा दुबैको क्षतिपुर्ति मुआब्जा मागि काम शुरु गर्न नदिइएको । घर टहरा हटाइ कार्य शुरु गर्ने प्रयास गर्दा स्थानीयबाट संगठित रुपमा अवरोध सृजना गरेको हुँदा कार्य अगाडि बढ्न नसकेको ।

जोरपाटी चोक-सुन्दरिजल सडक

    7.000

576000

48500

             -  

48500

0%


घर टहरा हटाइ कार्य शुरु गर्ने प्रयास गर्दा स्थानीयबाट संगठित रुपमा अवरोध सृजना गरेको हुँदा कार्य अगाडि बढ्न नसकेको ।

नख्खु खोला- भैंसेपाटी- बुङमति सडक

     5.050

547111

51161

       73,873

138328

20%

सबै चेनेजमा विद्धुत तथा टेलिफोन पोल नहटेको कारण तथा केहि स्थानमा बनको रुखहरुको कारण काममा बाधा । मिल्ने स्थानमा पोल नढल्ने गरि टेवा पर्खाल तथा Demarkation Wall निर्माण हुँदै ।

चक्रपथ ज्ञानज्योती मार्ग-चुनदेबि गणेश मार्ग-विदत मार्ग

    0.742

47800

18215

        5,597

23812

65%

स्थानिय वासिन्दाहरुबाट विस्तार हुने सडकको चौडाइ कम गर्न माग राखी सिमांकन विवाद ।

१०

पेप्सीकोला सल्लाघारी सडक विस्तार (मनोहरा पुल देखि बाहखा बजार हुँदै निकोसेरा खस्याङ खुसुङ पुल सडक)

    4.500

524805

44177

             -  

70406

8%

 

११

तिनकुने-एयरपोर्ट-गौशाला सडक

 

6182

-

546

546

0%

 

१२

धोवीखोला पुल, अरनिको राजमार्ग

  50.000

148200

56165

0.000

56165

30%

अरनिको राजमार्गको धोबीखोला र बागमती नदीमा खानेपानी तथा विद्दुतीय युटिलिटिजहरुको समयमै उचित व्यवस्थापन नहुँदा पुल निर्माणको कार्य प्रगतिमा बाधा ।

१३

बागमतीखोला पुल, अरनिको राजमार्ग

  85.000

229333

57755

1130

58885

20%

१४

विष्णुमती खोला पुल, बुढानिलकण्ठ

   18.000

23000

9418

             -  

9418

25%

 

१५

बागमती र धोवीखोला पुलको संरक्षण कार्य

 

7041

-

-

 

0%

 

 

 

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

वर्गीकरण नभएको।

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय
  • आ.व. ०७३/७४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेलो सरकार मार्फत प्राप्त ४२ थान सडक निर्माण, मर्मत सम्बन्धी गुनासोहरुको सम्बन्धित निकाय मार्फत् नै जवाफ पठाइएको ।
  • आ.व. ०७४/७५ को प्रथम ३ महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेलो सरकार मार्फत प्राप्त २ थान निर्माण, मर्मत सम्बन्धी गुनासोहरुको सम्बन्धित निकाय मार्फत् नै जवाफ पठाइएको ।
  • ०७४ पौष महिना देखि चैत्र मसान्त सम्म सूचना सम्बन्धी कुनै पनि लिखित निवेदन प्राप्त नभएको, संचारका टेलिभिजन, अनलाइन तथा छापाका संवाददाताबाट टेलिफोन तथा प्रत्यक्षरुपमा माग गरिएका विवरणहरु तत्कालै सोही माध्यमबाट दिईएको ।
20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण
  • अन्यत्र प्रकाशन गर्ने नगरिएको ।
  • त्रैमासिक खर्च विवरण कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस्ने गरिएको ।