स्वास्थ्य सेवा बिभाग काठमाडौँ
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।