श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कंकालिनीमाई गण बुढिगंगा गा.पा. १ मोरङ्ग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।